پرده زبرا(راه راه)

اسکرین

پرده های زبرا(راه راه)

این نوع پرده ها به صورت دولایه راه راه می باشند هنگامی که بالا وپایین می شوند لایه های راه راه نور داخل ساختمان را تنظیم یا به صورت کامل…