پرده شید زبرا

پرده زبرا  فیلترهای نور راه راه به صورت باند به عنوان سایه های شفاف یا سایه های انتقالی شناخته شده اند. آن ها جنس پارچه ای خالص و سبک را در یک سایه قرار می دهند که یک الگوی سایه روشن مانند را ایجاد می کنند.

شما می توانید نور را به صورت دلخواه فیلتر کنید. 

در طول روز، سایه ها را باز کنید و  نور باورنکردنی را به دست آورید و شما می توانید آن ها را تا حدودی برای محافظت از خانه خود و یا بسته شدن آن ها را به طور کامل برای حفظ حریم خصوصی تنظیم کنید.

دسته‌بندی
بایگانی نوشته‌ها
موردی وجود ندارد.