پرده شید سان اسکرین بلک اوت پشت PVC

این پارچه دارای عامل دید است این پارچه مقاوم در برابر شعله، انعطاف پذیر و ظریف می باشد.

 با توجه به تراکم پارچه نور را جذب می کند به همین ترتیب، بازتاب نور به انرژی کمک می کند.

دسته‌بندی
بایگانی نوشته‌ها
موردی وجود ندارد.