ارسال سفارشات


 برای ثبت سفارش می توانید از طریق شبکه های اجتماعی زیر درخواست خود  را ارسال نمایید.


         ( روی آیکن ضربه بزنید)

برای ارسال سفارشات ابعاد پرده را به صورت کتبی و یا با فرم سفارشات موجود در سایت ارسال نمایید.

نکات برای ثبت سفارش:

*جهت طناب یا زنجیر مشخص گردد

*کد رنگ و نوع پرده مشخص گردد

*لوازم نصب از جمله گونیا 5 سانت یا 10 سانت مشخص گردد

لینک زیر را بفشارید👇

فرم سفارشات.pdf

جهت اندازه گیری می توانید آدرس خود را برای شرکت از طریق لینک ارسال نمایید تا کارشناسان ما در اسرع وقت در محل حضور پیدا کنند